Dansk Magnetisk Forening blev stiftet den 28. februar 1989 og har hjemsted på AAU, Pontoppidanstræde 111, 9220 Aalborg Ø.
CVR-nummer: 41461322
 
Foreningens formål er at opbygge, vedligeholde og formidle viden om magnetiske materialer og magnetisme til gavn for dansk industri.
Alle med interesse for magnetiske materialer kan blive medlem, så vel firmaer som personer. Det er f.eks. ingeniører og teknikere i dansk industri, institutter og universiteter. Der er også adgang for medlemmer fra andre lande.

Kontingent:
Firma medlemskab: 1000 dkr.
Privat medlemskab: 100 dkr.

Hvis du ønsker at være medlem, kan du blive det ved at sende en E-mail til os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Vedtægter
§1 Navn.
Foreningens navn er: Dansk Magnetisk Forening
Stiftet den: 28. februar 1989.
Hjemsted: AAU, Pontoppidanstræde 111, 9220 Aalborg Ø
 
§2 Formål.
Foreningens formål er at opbygge, vedligeholde og formidle viden om magnetiske materialer til gavn for dansk industri.
 
§3 Medlemmer.
Alle med interesse for magnetiske materialer kan blive medlem, så vel firmaer som personer.
 
§4 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 2 menige medlemmer. Disse vælges for 1 år ad gangen.
 
§5 Kontingent.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Dette betales 1 år forud.
 
§6 Generalforsamling.
1. Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år den første tirsdag i marts måned.
2. Forslag, der skal ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdagen før.
3. Fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Dog maksimalt 3 stemmer pr. firmamedlemsskab.
4. Ved afstemning gælder almindeligt flertal.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
6. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 3 uger før.
 
§7 Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. a. Valg af formand, kasserer og menige medlemmer
    b. Valg af suppleant
    c. Valg af kritisk revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt.
 
§8 Ekstraordinær generalforsamling
Denne afholdes, når at flertal i bestyrelsen eller mindst 20% afmedlemmerne ønsker det, og varsles mindst 14 dage før.
 
§9 Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden.
 
§10 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§11 Opløsning.
Forslag til opløsning skal behandles på en ekstraordinærgeneralforsamling og afgøres ved almindelig stemmetal blandt defremmødte medlemmer. Ved forenings opløsning tilfalder foreningensmidler Dansk Metallurgisk Selskab.