Dansk Magnetisk Forening - Generalforsamling samt besøg hos DMI i brorfelde

Hermed indbydelse til Generalforsamling på DMI's observatorim.

Tirsdag d. 6. Marts 2008 kl. 9.30 til ca.15.

General forsamling afholdes på Brorfelde, Observator Gyldenkernes Vej 1 - 13,
4340 Tølløse.

Foreløbigt program:
9.30 Velkomst m. kaffe og rundstykker.
9.45 - 10.30 Lars W. Pedersen indlæg Magnetiske målinger og instrumenter på DMI.
10.30 - 11.00 Generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5a. Valg af formand, kasserer og sekretær
5b. Valg af suppleant
5c. Valg af kritisk revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt.

11.00 - 12.00 Thermodynamic and spectroscopic properties of exchange coupled transition metal clusters, Stergios Piligkos, Kemisk institut, Københavns Universitet.

12.00 - 13.00 Frokost.

13.00 - 14.00 Rundvisning på Observatoriet.

Tilmelding bedes foretaget til Poul Bøjsøe pr. e-mail: bojsoe@holmmagnetics.dk senest 28. februar 2008.

Med venlig hilsen

Poul Bøjsøe