Dansk Magnetisk Forening - Generalforsamling samt besøg hos Migatronic A/S

Hermed indbydelse til Generalforsamling samt besøg hos Migatronic A/S

Tirsdag d. 7. Marts 2006 kl. 10.00 til ca.15.00.

Besøget afholdes hos:

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
Fjerritslev

Foreløbigt program:

10.00 Velkomst, ved Formand Ewen Ritchie, Aalborg Universitet.
10.05 - 10.35 Teknologichef Henning Jørgensen præsentation af Migatronic.
10.35 - 11.15 Power Electronic Engineer Søren Jørgensen - Teknisk indlæg.
11.15 - 12.00 Rainer Wagner, Vactek: Overfladebehandling af magneter.

12.00 - 13.00 Frokost.

13.00 - 14.00 Generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5a. Valg af formand, kasserer og sekretær
5b. Valg af suppleant
5c. Valg af kritisk revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt.

14.00 - 15.00 Rundvisning på Migatronic.

Tilmelding bedes foretaget til Poul Bøjsøe pr. e-mail: bojsoe@holmmagnetics.dk senest 28. Februar 2006.

Med venlig hilsen

Poul Bøjsøe