Generalforsamling i Dansk Magnetisk Forening - Tirsdag d. 1. Marts 2005

Hermed indbydelse til Generalforsamling samt besøg hos MR-afdelingen på Hvidovre Hospital

Tirsdag d. 1. marts 2005 kl. 9.30 senest indtil kl. 15:00

Besøget afholdes på Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, Hvidovre. Arrangementet er i MR-afdelingens konferencelokale. Med bil er det nemmest at køre i Parkeringskælderen (indgang fra Kettegård Alle ved Hovedindgangen). Parker under Center 3, og gå een etage op. Derfra er der skilte til MR-afdelingen, afsnit 340. Ring på i receptionen.

9:30 Velkomst, ved Formand Per Kjeldsteen, Danfoss

9:35 - 10:15 Lars G. Hanson MR-afdelingen, Hvidovre Hospital vil fortælle om:
Magnetisk resonans skanning - principper og anvendelse.

Følgende materiale er tilgængeligt:
Danish Research Center for Magnetic Resonance
EU direktiv
Dokument om EU grænser for magnetfelter
Handout til fordraget om MR skanning.

10:15 - 10:55 Olaf B. Paulson, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital vil fortælle om:
Påvirker radiobølger blod-hjerne-barrieren og hjernen?

10:55 - 12:00 Rundvisning på afdelingen med MR-scanning, med en demonstration af MR-scanneren.

12:00 - 13:00 Frokost.

13:00 - 13:40 Niels Ole Olesen fra arbejdstilsynet, vil fortælle om:
Lovregulering af EMF i arbejdsmiljø (EU-direktiv vedhæftet).

13:40 - 15:00 Generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne.

 • Valg af dirigent
 • Valg af protokolfører
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • a. Valg af formand, kasserer og sekretær
  b. Valg af suppleant
  c. Valg af kritisk revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt.

Tilmelding til Poul Bøjsøe pr. e-mail: bojsoe@holmmagnetics.dk, eller tlf. 49 25 25 70, senest 24. Februar 2005.

Med venlig hilsen
Poul Bøjsøe