Dansk Magnetisk Forening Generalforsamling

Hermed indbydelse til Generalforsamling samt besøg hos Sintex i Hobro

Tirsdag d. 2. Marts 2004 kl. 10 til ca. 16

Besøget afholdes hos Sintex, Jyllandsvej 14, Hobro

10:00 Velkomst, ved Formand Per Kjeldsteen, Danfoss

10:05 - 10:45 Knud Aage Thorsen skulle have fortalt om den nye bog om magnetiske materialer. Han er desværre blevet forhindret i at deltage. Istedet vil direktøren for CEMTEC præsentere virksomheden.

10:45 - 11:05 Ana-Mari Tataru "Non cylindrical air gap motor - new solution for energy saving"

11:05 - 11:45 Lars Olov Pennander, Höganäs, vil fortælle om status for SMC materialer

11:45 - 12:15 Rundvisning på Sintex med forklaring på det vi ser, Niels Mikkelsen

12:15 - 13:30 Frokost

13:30 - 15:00 Generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne

 • Valg af dirigent
 • Valg af protokolfører
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • a. Valg af formand, kasserer og sekretær
  b. Valg af suppleant
  c. Valg af kritisk revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

16:00 Evt. Bowling

Tilmelding bedes foretages til Niels Mikkelsen pr. e-mail: nsm-sintex@grundfos.com, eller pr tlf. 96574300 senest 24. Februar 2004.

Med venlig hilsen

Poul Bøjsøe