Danfoss Flensborg fabrikken den 3. juni 2003

Dansk Magnetisk Forening besøger Danfoss Flensborg fabrikken den 3. juni 2003.

Kontaktperson: Niels Christian Weihrauch

Program:

10.00 Velkomst, v/formanden Per Kjeldsteen.

10.05 Foredrag om Danfoss Fabrikken i Flensborg, v/Kurt Deutschbein.

10.30 Motorproduktion og beregninger set ud fra magnetiske synsvinkler, v/Peter Scavenius.

11.00 Definition of the State of Displacement in a stamped plate as the result of preliminary plastic deformation of electrical steel, v/Vito Bratus fra Rotomatika.

12.00 Frokost. Danfoss Flensborg er vært.

13.00 Einführung in die Werkstoffkunde, v/Veronika Weihrauch.

14.00/14.15 Resultater af forskellige annealingstemperaturer, v/Niels Christian Weihrauch.

14.15/14.30 Rundvisning, v/Niels Christian Weihrauch.

15.00 Slut.

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til Dansk Magnetisk Forenings formand
Per Kjeldsteen.