Generalforsamling samt besøg hos Ferritslev Jernvarefabrik - Tirsdag d. 5. Marts 2002

Kære Magnet interesserede

Hermed indbydes I til Generalforsamling samt besøg hos Ferritslev Jernvarefabrik
tirsdag d. 5. Marts 2002 kl. 9:30 til ca. 16:00

Besøget afholdes hos Ferritslev Jernvarefabrik, Nyborgvej 27, 5863 Ferritslev.

9:30 Velkomst, ved Formand Per Kjeldsteen, Danfoss, med morgenkaffe/brød.

9:45 Sintrede metalliske blødmagnetiske materialer, ved Mogens Jensen, FJ.

10:30 Hvorfor skal vi have styr på magnetfelterne i superledere?, ved Niels Hessel Andersen, Risø.

11:15 Ferritter, keramisk magnetiske materialer, ved Poul Bøjsøe, Holm Magnetics AS.

12:00 Frokost

13:00 Generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne.

 • Valg af dirigent
 • Valg af protokolfører
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • a. Valg af formand, kasserer og sekretær
  b. Valg af suppleant
  c. Valg af kritisk revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

14:00 Mulighed for rundvisning hos Ferritslev Jernvarefabrik.

Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til Poul Bøjsøe.

Husk at anføre navn, e-mail/adresse etc.

Sidste tilmeldingsfrist: 26. februar - 2002

Medlemmer af Dansk Metallurgisk Selskab er også velkomne, men har ingen stemmeret.

Med venlig hilsen

Poul Bøjsøe