Program for mødet i Dansk Magnetisk Forening, den 20. november 2001

Sted: Mødelokale 1, bygning 101, DTU, Lyngby.

9.00 - 9.10 Velkomst ved Formand Per Kjeldsteen - Der er kaffe og rundstykker når I kommer.
9.10 - 9.40 Magnetometry for Earth and Deep Space Exploration, ved Jose Merayo.
9.40 - 10.40 Jordens Magnetfelt set fra Ørsted Satellitten ved Peter Stauning, DMI og Nils Olsen, Dansk Rumforskningsinstitut.
10.40 - 10.55 Pause.
10.55 - 12.00 Solvind aktiviteten og solens indflydelse på jordens magnetfelt, ved Peter Thejll.
12.00 - 13.00 Frokost.
13.00 - 14.00 Cape York meteoritten, m. magnetiske egenskaber, ved Vagn F. Buchwald.
14.00 - 15.00 Måling af "Magnetisk sand på Mars" ved Jens Martin Knudsen.

Arrangementet koster 150 kr., til dækning af fornødenheder.

Tilmelding kan ske ved indbetaling til Dansk Magnetisk forenings konto: 9805-0000437778, Husk at anføre navn, e-mail/adresse etc.

Sidste tilmeldingsfrist 13. november 2001. Begrænset antal deltagere (100 pers).

Ved: Flemming Buus Jensen
Afd.: 3830 - Motor engineering
GRUNDFOS Management
Poul Due Jensens Vej 7
DK 8850 Bjerringbro
Denmark
Tlf.: (+45) 87 50 45 14
Email: fbjensen@grundfos.com
Web: www.danskmagnetiskforening.dk